Stolpedalsskolen skal fokuserer på at have et ressourcecenter, der er medvirkende til, at øge kvaliteten af elevernes skolegang fagligt og socialt. Ressourcecentret har ligeledes til opgave at understøtte, at vi får delt vores viden, ser nye muligheder og får koordineret forskellige indsatser internt på faserne og med eksterne samarbejdspartnere.
Ressourcecenteret har til formål at understøtte og tilgodese de tre klare mål i den nye skolereform:
-Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i nationale test
-Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
-Andelen af elever med dårlige resultater i nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år