[tab_nav type=”four-up” float=”left”][tab_nav_item active=”true” title=”Tidlig læsehjælp”][tab_nav_item title=”Differentieret læsekursus”][tab_nav_item title=”Tal raketten”][tab_nav_item title=”iQonsulenterne”][/tab_nav]
På Stolpedalsskolen udvælges hvert år 2+2 elever pr. klasse på 1. Årgang til et intensivt læseforløb, der forløber over 10 uger. Elevernes udvælges på baggrund af en læsetest (OS64), samt klasselærerens vurdering – det vil typisk være elever som ikke har knækket læsekoden, eller som har brug for at få lært eller automatiseret læsestrategier, herunder også udvikling af motivation og selvtillid, som styrker dem i at blive gode læsere.

I forløbet læses der hver dag i 20 minutter med lærerstøtte. Der er et tæt samarbejde med forældrene omkring den daglige læselektie. Der tages udgangspunkt i, hvor langt barnet er kommet med at omsætte lyde og bogstaver til ord. Der læses bøger med løbende progression i antal ord og sværhedsgrad henover de 10 uger. Der arbejdes også skriftligt i en arbejdsbog med fokus på bogstavers form og lyde. Forløbet evalueres skriftligt og i en samtale med forældrene, OS 64 og klasselærers vurdering. Forløbet afsluttes desuden med en lille festlighed, hvor børnene får et diplom.

Mål

  • At udvikle læsefærdigheder, mhp. at kunne indgå i den daglige undervisning, på lige fod med de andre elever.
  • At tilegne sig læsestrategier, til at kunne læse på egen hånd – også nye og ukendte ord.
  • At udvikle selvtillid og motivation, så det bliver sjovt at læse.
På Stolpedalsskolen er der stort fokus på beg.ynderlæsning og den fortsatte læsning. Fra skoleårets start og frem til efterårsferien afholdes der differentieret læsekursus på 2. og 3. årgang. Holdene dannes på tværs af årgange på baggrund af læsestandpunkt ud fra læseprøver taget i foråret, samt klasselærers vurdering.

Under forløbet er der et tæt samarbejde med forældrene, der skal følges op hjemme på den daglige læselektie, og forældre bedes skrive under i lektiebogen. Der evalueres med læsetest i slutningen af forløbet. På 2. årgang afholdes endnu en omgang dif-læs efter jul og ca. 10 uger frem.

Undervejs i begge forløb evalueres den enkelte elev, og der sendes brev hjem om læseudvikling, motivation og trivsel på holdet (midtvejsevaluering)

Mål

  • At træne læsning – man lærer at læse ved at læse.
  • At understøtte den enkelte elevs læseudvikling, med udfordringer på et passende niveau.
  • At danne god basis for den videre læsning –  og med støtte fra forældre at udvikle gode læsevaner.
Eleverne testes i MAT test på 2 og 3. årgang. På baggrund af de test inddeles eleverne efter niveau med fokus på en forbedring af den enkelte elevs standpunkt.

Forløbet varetages af matematiklærerene samt 2 lærere fra skolens resursecenter med kompetencer indenfor matematik.

Forløbet vil bestå af ca. 1-2 ugentlige lektioner jf. perioderne i resursecenteret. Faglærerne planlægger sammen med resursecenterets forløbslærere forløbet, hvor der tages udgangspunkt i MAT-testene  og elevsammensætningen.

Mål

  • At den enkelte elev forbedre sit standpunkt i MAT-testen til et minimum C3.
  • At klassens samlede resultat i MAT-testen forbedres.

OBS: Holdene undervises nødvendigvis ikke i de samme emner.

På Stolpedalsskolen vælges hvert år et ”IT korps”, som gøres til IQ´er. Korpset består af elever, som i den daglige undervisning har svært ved at læse og skrive. I et forløb på ca. 2 måneder gøres de udvalgte elever klar til at formidle deres viden videre til andre ligesindede.

Forløb

I forløbet præsenteres de for forskellige ”apps”, som de sammen med lærer gennemgår. På baggrund af dette arbejde udvælges de ”apps”, som senere skal præsenteres for andre elever.I et forløb på to dage præsenterer IQ´erne (6.-7. klasses elever), sammen med deres lærer de forskellige apps for elever med læse- og skrivevanskeligheder – “IQ-lærlinge”.Elever udvælges og forældre kontaktes omkring plan for IQ.

IQ-lærlinge præsenteres for de programmer de skal arbejde med i den kommende tid. Licenser til App writer bestilles

App writer, sayHi, dragon dictation, google drive

4. klasserne præsenteres for ovennævnte apps. Evt de læsesvage får et kursus af de tre IQ´ere

Lærere indkaldes og præsenteres for ”apps” af IQér og lærer

Forældre til IQ-lærlingene indkaldes til eftermiddag, hvor eleverne præsenterer programmerne for forældrene. Efterfølgende cafe, hvor forældre kan give oplæg “Dysleksi i familien – hvad nu?”. Her kan oprettes en cafe, hvor forældre og elever kan mødes.

Lærer følger op i klasserne. Tager de respektive elever ud og sørger for, at de har forstået og kan bruge programmerne.