På Stolpedalsskolen skal alle opleve, at de er værdsat, og at alle skal opleve, at de er en vigtig del af fællesskabet. Når udfordringer opstår skal alle føle sig trygge ved, at der er en voksen, som er parat med faglig og social støtte og hjælp.

På Stolpedalsskolen arbejder vi helhedsorienteret, hvilket vil sige, at vi vægter en systemisk og cirkulærtænkning. Det vil sige, at vi ser eleverne som hele mennesker med styrker og potentialer, som vi understøtte, så de kan udvikle deres kompetencer. Vi har en række samarbejdsfora, hvor medarbejdere med forskellige kompetencer er til rådighed med Sparring, råd og vejledning for kollegaer, klasser, barnet og familien.