Trivselsforum

Deltagere: Skolens personale og eksterne samarbejdspartnere fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Sundhedsplejen og Familieafdelingen.

Formålet med trivselsforum er at yde barnet og familien den bedst mulige støtte i forhold til barnets optimale trivsel og læring. På trivselsforum, som holdes regelmæssigt, deltager skolens personale og eksterne samarbejdspartnere. Sædvanligvis deltager forældre med mindre en anonym sag tages op.

AB-møder

Deltagere: Skolens personale, inklusionsvejleder og eksterne samarbejdspartnere fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

På AB-møderne kan personalet få rådgivning/supervision omkring specifikke problemstillinger med det enkelte barn eller omkring en klasse. Forældre kan også deltage, hvis det findes relevant.

Klassekonference

Deltagere: Skolens medarbejdere, inklusionsvejleder (trivselsvejleder), læsevejleder, spec.-koordinator, ledelsesrepræsentant, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).