Den Gode Klassse

Den måde barnets forældre taler om de andre forældre på, vil have en afsmittende effekt på, hvordan børnene kommunikerer med hinanden. Således kan forældrenes indirekte konflikter udvikle sig til at blive børnenes direkte konflikter.

Grunden til, at forældrene er valgt som primær målgruppe, er, at de er de vigtigste rollemodeller i børnenes verden i forhold til, hvordan man kommunikere, agerer og reagerer i sociale sammenhænge.

Voksne taler om hinanden, hvorimod børn taler til hinanden. Voksnes kommunikationsform er typisk præget af hensyntagen, situationsfornemmelse, indforståethed og tvetydighed, når de er i selskab med andre voksne. For visse forældre gør dette sig også gældende i hjemmet sammen med børnene, når man omtaler klassens andre forældre. Nogle forældre taler uden omsvøb i hjemmet om de andre forældre i klassen. Ligegyldigt om forældrene taler underforstået med hinanden efter de sociale spilleregler, eller om de taler uden omsvøb, er resultatet det samme. Børnene opfanger nemlig altid forældrenes reelle budskab uden om de forskellige sociale spilleregler, der er i voksnes kommunikationsform.

Børns kommunikationsmåde er umiddelbar, ligefrem og uden omsvøb. De har endnu ikke lært disse sociale spilleregler i forhold til kommunikation. Der er her ingen skjulte dagsordner, de siger direkte, hvad de mener.

Derfor er det logisk for børn, at det de har “hørt” forældrene sige i hjemmet, er det, de siger til hinanden i skolen dagen efter. Altså bliver de voksnes reelle budskab kommunikeret direkte videre uden de sociale spilleregler og altså uden hensyntagen.

Det vil sige, den måde barnets forældre taler om de andre forældre på, vil have en afsmittende effekt på, hvordan børnene kommunikerer med hinanden. Således kan forældrenes indirekte konflikter udvikle sig til at blive børnenes direkte konflikter.

Målet er derfor via et direkte forældresamarbejde at give eleverne de bedste muligheder for et godt psykisk arbejdsmiljø – den gode klasse -, der forbedrer indlæring, selvtillid, selvværd og tillid til andre mennesker for den enkelte elev og kommunikation og kammeratskab for eleverne i klassen som gruppe. Den gode klasse giver således naturligvis mobning sværere vilkår!

Den Gode Klasse – Struktur og indhold

Forældrene til elever i 0. klasse vil på et af de første forældremøder blive introduceret for modellen. En af skolens trivselsvejleder fremlægger modellen og kommer med input  og vejledning til forældrearbejdet.

“Den gode Klasse”, som retter fokus mod et styrket forældresamarbejde som fundament for vore børns trivsel og udviklingsmuligheder. Den gode klasse er et “forældresamarbejde”, hvor forældrene mødes minimum 1 gang om året. På mødet drøftes klassens trivsel og forældrenes bidrag til at stimulere klassens børn til at være hinandens gode klassekammerater. Der afholdes ikke blot møder ved problemer, da det handler om drøftelse af klassens trivsel generelt.

Strukturen for gennemførelsen af møder i ”Den gode klasse” kan se således ud:

  1. Klasselæreren kan indkalder til formøde med forældrerådet. Her aftales punkter til dagsordenen for forældremødet og hvem som varetager ordstyrer-rollen på mødet.
  2. Klasseforældrerådet indkalder til forældremøde i “Den gode Klasse”, udformer dagsorden og tager referat. Mødet indledes altid med en kort beskrivelse af principperne for ”Den gode klasse” Klasseforældrerådet kan på eget initiativ eller på baggrund af henvendelser fra andre forældre indkalde til møde i “Den gode Klasse”.
  3. Det er altid en af forældrene fra klasseforældrerådet, der er ordstyrer. Det anbefales at vælge ordstyrer forud for mødet. Der er udarbejdet en quick-guide som støtte for ordstyreren.
  4. Fælles beslutninger føres til referat, der indsættes i klasseforældrerådsmappen og formidles til forældregruppen f.eks. via forældreintra.
  5. Klasseteamet kan deltage i mødet, men er ikke ordstyrer og har intet ansvar for mødets afvikling. Læreren / pædagogen er primært med for at lytte, men må gerne kommentere under de enkelte punkter.
  6. På møderne sidder alle forældrene i en rundkreds. Det er klasserådets opgave at stille et passende antal stole frem.
  7. Mødernes varighed aftales på forhånd.

Mødernes varighed kan være fra 1 til 2 timer. Det er vigtigt at møderne ikke forlænges udover det aftalte.

Etik for møder i “Den Gode Klasse”

Hvis møderne omkring den gode klasse skal blive en succes, er det meget vigtigt, at deltagerne møder op med et åbent sind og samtidig respekterer de øvrige forældres holdninger og synspunkter. På møderne vil der blive drøftet emner, som der kan opnås en fælles klasseholdning til. Men der vil også være emner, som vil blive diskuteret uden at der opnås enighed. Respekten for forskelligheden i forældregruppen er her lige så vigtig, som den er blandt eleverne. Derfor skal tonen være venlig og meningsudvekslingerne afvikles med respekt for andres meninger.