Skilsmissegruppe på Stolpedalsskolen – Et tilbud til skilsmissebørn

Når forældre bliver skilt vil der stadig følge et fælles ansvar med som forældre oplever barnet ofte to verdener, hvor det kan være svært at skabe sammenhæng. Det er vigtig at give barnet et frirum til deres fortællinger og oplevelser af deres hverdag, Børns reaktioner kan være meget forskellige i forhold til deres alder og udvikling. Det er vigtigt at møde barnet med anerkendelse i deres savn / sorg af fraværende forældre.

Hvorfor en skilsmissegruppe? Det fortrolige rum

I Danmark oplever hvert 3. barn på et eller andet tidspunkt at deres forældre bliver skilt.
Det betyder at der i en almindelig klasse vil være en del børn, som har en skilsmisse tæt på livet. Når man spørger disse børn, hvem der har størst betydning for dem i deres hverdag, er det som oftest deres venner. Derfor er det vigtigt for disse børn at etablere et forum, hvor de oplever en fællesskabsfølelse, hvor alle er der at samme grund: Deres forældre er skilt. Samtidig ved vi af erfaring, at børnene har brug for et frirum og et sted hvor de ikke oplever at være i en loyalitetkon- flikt i forhold til f. eks deres forældre, søskende. I skilsmissegruppen har vi tavshedspligt. Forældrene vil kun, hvis vi finder det nødvendigt blive orienteret om forløbet.

Bibi MadsenAfdelingsleder 3. kl Dus
Dorthe Jacobsen JensenBh.kl. leder

Rammer for gruppen

Gruppen kan bestå af max 6 børn. Tilbuddet vil gælde fra 2.- 9. kl. Børnene bliver delt op efter alder / klassetrin.
Søskende vil blive fordelt i hver sin gruppe.
I gruppen med de mindre klassetrin arbejder vi med bogen: Mor og far er skilt – en bog hvor bør- nene har mulighed for at fortælle / nedskrive deres historie sammen med gruppen.

Med de større børn er det samtalen som er udgangspunktet. I gruppen arbejder vi også med fortællinger, film og forskellige aktiviteter.

De børn der optages i gruppen, er børn der kan holde fokus på, at de er skilsmissebørn. De kender årsagen til at de er i skilsmissegruppen og er bevidste i forhold til deres situation.

Det er klasseteamet sammen med skilsmissegruppens medarbejdere, der vurderer ud fra barnets trivsel, om barnet kan profitere af at være i skilsmissegruppen.
Klasselæreren i samarbejde med forældrene indstiller barnet til skilsmissegruppen. Forældrene vil blive informeret om, hvornår vi mødes i gruppen.
Vi vil som udgangspunkt mødes 6-8 gange med den samme gruppe. Vi mødes tirsdage i tidsrum- met 13.00-14.00