Beskrivelse

Matematikløft er et forløb, som bliver tilbudt alle elever i 1. klasse. Eleverne vil blive inddelt efter niveau på baggrund af en afviklet test. Undervisningen og test tager udgangspunkt i de vejledende indsatsområder i matematik, som foreligger for Stolpedalsskolen. Igennem aktiviteter og opgaver vil der blive arbejdet med:
  • Positionssystemet
  • 10´er venner
  • Addition

Forløbet

Forløbet består af 2 ugentlige lektioner i et kvartal (Uge 44-51) og er placeret når klasserne har matematikundervisning.

Mål

  • Sætte eleven i stand til at mestre de ønskede færdigheder i rimelig grad
  • At elevens niveau i den følgende test hæves betydeligt