Beskrivelse

På Stolpedalsskolen udvælges som udgangspunkt hvert år 2+2 elever pr. klasse på 1. årgang til et intensivt læseforløb. Forløbet strækker sig over 10 uger. Eleverne udvælges på baggrund af en læsetest (OS64), samt klasselærerens vurdering – det vil typisk være elever som ikke har knækket læsekoden, eller som har brug for at få lært eller automatiseret læsestrategier, herunder også udvikling af motivation og selvtillid, som styrker dem i at blive gode læsere.

I ”Søde ord” er der en læsetrappe bestående af 10 trappetrin. På hvert trin bliver børnene præsenteret for noget nyt. Når børnene mestrer et trin, kan de sætte kryds ved trinnet og på den måde visuelt følge med i deres egen læseudvikling. På de første trin, er der meget fokus på bogstavernes lyde og at børnene lærer at kende forskel på konsonanter og vokaler. Senere skal de lære de hårde, korte og lange vokaler, konsonantklynger, samt lave opgaver med stigende sværhedsgrad af ord, dog stadig lydrette. Der suppleres med små læsebøger også med stigende sværhedsgrad. Den første dag, børnene er på læsekursus, bliver de testet i de færdigheder materialet ”Søde ord” lægger op til. Ud fra denne test, kan vi lærere hurtigt afgøre, hvilket læsetrin, børnene skal starte på. Det er forskelligt, hvor langt op ad læsetrappen børnene kommer i forløbet. Det vigtigste er, at de får boostet, deres læseudvikling på det trin, de befinder sig på, samt får en positiv oplevelse med at dygtiggøre sig inden for læsning.

Hent søde ord
Hent Drilleord

Forløbet

I forløbet tages der udgangspunkt i materialet ”Søde ord” fra ALKALÆR, som er et lydret undervisningsmateriale. Dvs. ord der staves, som de udtales, fx ord som is, sol og april. De er derfor lette og logiske at arbejde med.

I forløbet arbejdes der hver dag i 20 minutter med lærerstøtte. Der er et tæt samarbejde med forældrene omkring den daglige læselektie. Forældrene med barn på læsekursus bliver inviteret til et informationsmøde, hvor vi uddyber ovenstående og viser hvordan vi arbejder med materialet. Forløbet evalueres og der gives en skriftlig tilbagemelding til forældre og klasselærere. Læsekurset afsluttes desuden med en lille festlighed, hvor børnene får et diplom.

Mål

  • At udvikle læsefærdigheder mhp. at kunne indgå i den daglige undervisning, på lige fod med de andre elever
  • At tilegne sig læsestrategier, til at kunne læse på egen hånd – også nye og ukendte ord
  • At udvikle selvtillid og motivation, så det bliver sjovt at læse