Beskrivelse

På Stolpedalsskolen er der et stort fokus på begynderlæsning og den fortsatte læsning. Fra skoleårets start og frem til efterårsferien afholdes der differentieret læsekursus på 2. og 3. årgang. Holdene dannes på tværs af årgange med udgangspunkt i læsestandpunkt ud fra læseprøver taget i foråret, samt klasselærerens vurdering.

Under forløbet er der et tæt samarbejde med forældrene, der skal følges op hjemme på den daglige læselektie, og forældre bedes skrive under i lektiebogen. Der evalueres med læsetest i slutningen af forløbet. På 2. årgang afholdes endnu en omgang dif-læs efter jul og ca. 10 uger frem.

Undervejs i begge forløb evalueres den enkelte elev, og der sendes brev hjem om læseudvikling, motivation og trivsel på holdet (midtvejsevaluering)

Forløbet

Click edit button to change this text.

Mål

  • At træne læsning – man lærer at læse ved at læse
  • At understøtte den enkelte elevs læseudvikling, med udfordringer på et passende niveau
  • At danne god basis for den videre læsning, og med støtte fra forældre at udvikle gode læsevaner