Beskrivelse

Stolpedalsskolen tilbyder hvert år nogle udvalgte elever fra 0. klasserne at deltage i dette forløb. Eleverne udvælges på baggrund af test, i samarbejde med skolens sundhedsplejerske, til at deltage på et løb-leg-lærings hold. Holdet tager udgangspunkt i at styrke barnets motorik gennem løb og leg. Forløbet dækker over grovmotorik, hvor eleverne laver øvelser med at løbe, hoppe, kaste/gribe, balancerer, trille, rulle osv. Samtidig vil der være finmotoriske øvelser, hvor eleverne primært arbejder med fingrene og i at lave øvelser med papir, saks, perler og kugler osv. I forløbet ønsker vi, at give eleverne en legende tilgang til at bevæge sig. De skal opleve glæde ved at bevæge sig, de skal grine, have det sjovt og føle de leger.

Forløbet

Forløbet strækker sig fra efterårsferien og frem til påskeferien. Dette er dog varierende, da vi kigger på det enkelte barn og vurderer de individuelle behov

Mål

  • At børnene bruger kroppen variere
  • At træne børnenes elementære motoriske færdigheder
  • At børnene får styrket deres balance, styrke, behændighed og retningssans
  • At fremme glæden ved fysisk udfoldelse