Beskrivelse

På Stolpedalsskolen vælges hvert år et ”IT korps”, som gøres til IQ´er. Korpset består af elever, som i den daglige undervisning har svært ved at læse og skrive. I et forløb på ca. 2 måneder gøres de udvalgte elever klar til at formidle deres viden videre til andre ligesindede.

Forløbet

Mål

  • At kunne blive selvhjulpen til, at indgå i den daglige undervisning på lige fod med de andre elever
  • At kunne udnytte IT, således at det kan understøtte i den daglige undervisning
  • At kunne videre formidle det lærte til andre ligestillede elever
  • At få en tro på egne evner