Inklusionsvejlederens rolle

 • Målrettet rådgivning og vejledning til skolens professionelle med fokus på forebyggende og foregribende indsatser i skolens almindelige læringsmiljø.
 • Ændringer/justeringer i læringsmiljøer, så flest mulige børn og unge kan fastholdes og deltage i formelle og uformelle fællesskaber.
 • Sparringspartner for ledelse og pædagogisk personale og medvirker til udformning af klare og tydelige mål for den fælles inklusionsindsats samt vedvirker til udarbejdelse af velfungerende mål og rutiner for opfølgning og evaluering.
 • Samarbejde med ledelsen og team om den værdimæssige tilgang og skolens kultur ift. Skolens inklusionsopgave.
 • Samarbejde med eksterne professionelle.

Inklusionsteamets arbejde

 • Vejledning og sparring, når elever/klasser af forskellige grunde har brug for hjælp og støtte i forhold til kontakt, trivsel og adfærd.
 • Tæt samarbejde med forældre, ledelse, klasselærer samt resten af klasseteamet for at finde frem til den mest hensigtsmæssige løsningsstrategi.
 • At være tovholdere i et fremadrettet arbejde omkring en elev/klasse.
 • At lave observationer på elever/grupper.
 • Ekstra støtte i korte perioder
 • Fast mødedeltagelse ved AB-møder og trivselsforum
Trivselsteamet prioriterer at lære børnene at kende ved at deltage i timer samt frikvarterer. De deltager desuden ved overleveringsmøder, årgangsteammøder og klassekonferencer for at skabe mulighed for forebyggende arbejde.

Trivselsteamet er desuden med til at starte “Den gode Klasse” op på 0. klasserne og deltager gerne i forældre- og børnemøder ved behov. Trivselsteamet samarbejder desuden med PPR,  og Skilsmissegruppen, og har i det hele taget et stort netværk af kontakter (børn af alkoholikere, børn af psykisk syge m.m.)

Støtte i klassen

En klasse kan tilbydes en trivselslærer i en kort periode i udvalgte undervisningslektioner. Forløbslæreren overtager som udgangspunkt klasseundervisningen, således klassens vante lærer kan have et særligt fokus på at danne en tættere relation til en given elev/elevgruppe, hvilket på sigt resulterer i en optimeret læringssituation.

Samtaler med enkelte elever

Elever med behov for samtaler med en trivselslærer kan modtage dette, når behovet opstår – samtaler følger ikke en periodeplanen, men tilbydes ved behov.

Trivselsteamet

Tinna Kellberg
Tinna KellbergTrivselsvejleder
Jesper Gadeberg
Jesper GadebergTrivselsvejleder
Dennis Christiansen
Dennis ChristiansenTrivselsvejleder
Britta Hostrup Nielsen
Britta Hostrup NielsenInklusionsvejleder