Afhængigt af den enkelte elevs sproglige forudsætninger på dansk, organiseres undervisningen på forskellig vis:

  1. Som støtte på enkelte elever i klassen – faglæreren planlægger den overordnede undervisning, dsa -læreren gøres bekendt med indholdet, og evt. materialer udleveres i god tid før lektionen. Dsa-læreren deltager i undervisningen og supplerer faglæreren. I undervisningen foregår der en interaktion mellem faglæreren, dsa-læreren og de tosprogede elever, således at dsa-læreren sikrer sig, at de tosprogede elever forstår centrale ord og begreber samt evt. kulturforhold/almen baggrundsviden. Dsa -læreren kan med fordel af og til gennemgå nyt stof sammen med en lille gruppe elever udenfor klassen, således at gennemgangen af det nye faglige stof har særligt sigte på ord og begreber, som dsa-læreren ved, er vanskelige for den støttekrævende elev.
  2. Som supplerende undervisning i dsa for enkeltpersoner eller hold udenfor klassens normale skema,  før eller efter skoletid. Undervisningen planlægges af dsa-læreren, evt. i samarbejde med faglærere. Denne undervisning tilrettelægges som små kursusforløb, hvor særligt vanskelige områder eller teknikker gennemgås og indlæres. For eleven, der normalt let kan følge med i den almindelige undervisning, men har visse områder/huller i sin dansksproglige viden, som det er vanskeligt at tilgodese i den almindelige undervisning.
  3. Som supplerende undervisning i dsa for enkeltpersoner eller hold udenfor klassen, men i  den normale undervisningstid. Undervisningen planlægges af dsa-læreren, i samarbejde med faglæreren. Denne undervisning tager afsæt i det faglige stofområde, som klassen arbejder med, men udgangspunktet for arbejdsformen og niveauet er med udgangspunkt i den enkelte elev og dennes andetsprogsudvikling. For eleven, der har meget svært ved at følge den almindelige undervisning i klassen, fx elever, der for nylig er udsluset fra modtageklasser.