Hvis en tosproget elev indstilles til PPR, skal der udarbejdes en sprogbeskrivelse.  Normalt foretages det af dsa-læreren, i særlige tilfælde af koordinatoren (fx  hvis det er en elev, der ikke modtager støtte).