Dsa-læreren udarbejder i samarbejde med klasse-teamet hvert år en individuel undervisningsplan for de tosprogede elever, der modtager dsa-støtte. Denne undervisningsplan evalueres løbende, og rettes til efter behov.