Klasseteamet og dsa-lærereren vurderer én gang om året hvilke tosprogede elever, der har behov for dsa-støtte i det kommende skoleår. Til dette formål anvendes skemaet ”Umiddelbar vurdering”, som ligger på PPR’s hjemmeside i værktøjsmappen: ”Værktøj til sprogbeskrivelse, sprogvurdering og individuelle undervisningsplaner for dansk som andetsprog”. Når timetallet til dsa-støtte tildeles af Skoleforvaltningen, fordeles støttetimerne af Dsa-koordinatoren.