Dsa-læreren og faglæreren skal i forbindelse med prøver være opmærksom på, at tosprogede elever med utilstrækkelige danskkundskaber med tilladelse fra skoleleder kan få hjælp i form af forlænget tid til skriftlige og mundtlige prøver, individuel diktering, opgaver på CD-rom (dansk retstavning, dansk skriftlig fremstilling, matematik) og appwriter.  Nationale test i dansk som andetsprog er tilbud til 5. og 7. Klassetrin – de kan anvendes fra 4.- 9 klasse.