Vejledning til skoleudtalelser til brug ved indstilling til specialpædagogisk vurdering (specialklasse) eller ansøgning om enkeltintegrationstimer

Skoleudtalelsen indgår som en del af den indstilling, PPR-personen skriver til et de tre visitationsudvalg. Disse udvalg vurderer, hvilken specialpædagogisk indsats barnet har behov for.  Her vurderes også om barnet er i målgruppen for en specialklasse eller enkeltintegrationstimer. Visitationen foregår ud fra bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (vedlagt).

Skoleudtalelsen er især grundlag for den del af indstillingen, der omhandler beskrivelse af elevens ressourcer og vanskeligheder samt skolens specialpædagogiske tiltag. Det drejer sig både om tidligere og nuværende ressourcer/vanskeligheder/tiltag, idet der ønskes en beskrivelse af elevens skole- og udviklingsforløb. Det skal desuden dokumenteres, hvad der har været forsøgt, hvordan det har været forsøgt og, hvilken effekt det har haft.