Børnehaveklassernes klassekonference ligger i starten af november. 2. årgangs klassekonference placeres i 3. periode.

1. og 3. årgangs klassekonference placeres i skoleårets 4 periode, da konferencerne bl.a. anvendes i forbindelse med overlevering fra fase til fase.

Deltagere: lærerteam, kpc koordinator, læsevejleder, klassepædagog, afdelingsleder, ledelsesrepræsentant, skolepsykolog og evt. specialundervisningskonsulent.

Definition: 

En klassekonference er et årligt møde omkring en klasse, hvor der sparres i forhold til såvel klassen som helhed som af det enkelte barns faglige-, personlige- og sociale udvikling.

Klasseteamets forberedelse:

En uge før klassekonferencen sendes en skriftlig oversigt over klassens status og problemstillinger til klassekonfencens deltagere. Dette for at udnytte tiden optimalt.

Mål:

At bidrage til en evt yderligere kvalificeret undervisning for klassen og for den enkelte elev.

På klassekonferencen aftales endvidere, hvilke elever, der kan få udbytte af en forebyggende/foregribende specialundervisning, og hvilke elever der har behov for en indgribende specialundervisning.