På Stolepedalsskolen mener vi, at inklusion handler om menneskesyn.
I det inkluderende menneskesyn er der ikke nogen, der er mere normale end andre. Alle er specielle. Naturligvis er der nogle, der har brug for særlige indsatser eller hjælp for at deltage i fællesskabet. Dette gør dem dog hverken mere eller mindre berettigede til at deltage. I det inkluderende menneskesyn ligger der således en anerkendelse af menneskets mangfoldighed, særegne natur og forskelligartede livsbaner. (Rasmus Alenkær)

Der findes forskellige definitioner på, hvad inklusion betyder. En af definitioner er fra Rasmus Alenkær, som vi har valgt at arbejde ud fra.
Inklusion er en dynamisk og vedvarende proces, der har til formål at udvikle mulighederne for ethvert menneskes tilstedeværelse i, og udbytte af, samfundets almene arenaer.
I denne proces har man fokus på kvaliteten af det enkelte individs fysiske betingelser, sociale samspil og opgaveløsning inden for rammerne af en valgt kontekst.
Der tages i den forbindelse særligt hensyn til dem, der er i farezonen for marginalisering og eksklusion.

Målsætning

På Stolpedalsskolen er der inkluderende læringsmiljøer, hvor såvel elever, forældre som personale tager ansvar for og deltager aktivt i at inkludere, anerkende, respektere og værdsætte hvert enkelt menneske. Alle føler sig som en del af fællesskabet og bidrager dertil. Vi har fokus på den enkeltes potentialer.