På Stolpedalsskolen er der inkluderende læringsmiljøer, hvor såvel elever, forældre som personale tager ansvar for og deltager aktivt i at inkludere, anerkende, respektere og værdsætte hvert enkelt menneske. Alle føler sig som en del af fællesskabet og bidrager dertil. Vi har fokus på den enkeltes potentialer.