Stolpedalsskolen vil gerne kendetegnes ved at have tæt samarbejde med forældrene.

  • Det sker blandt andet ved at have et højt informationsniveau.
  • På forældremøder bringes trivsel på dagsordenen. Der tages ligeledes relevante temaer op for at sikre klassens trivsel.
  • På Stolpedalsskolen præsenteres alle forældre for projekt den gode klasse, når barnet starter på skolen.
  • Forældre inddrages i arbejdet om inkluderende fællesskaber. Forældrene er en vigtig part i dette arbejde – Inklusionen begynder hjemme ved køkkenbordet – hvordan taler vi om de andre børn, deres forældre og skolen?
  • Forældrene Involveres i arbejdet med det enkelte barn i klassen, hvis barnets forældre    er indforstået med dette.
  • Der etablerer klasseforældreråd, der er med til at sikre det gode sociale liv for børnene  og dermed fællesskabet.
  • Tager ansvar for alle børns trivsel i klassen.
  • Støtter op om de børn, der er i udfordringer – f.eks. ved at hente og bringe dem til fødselsdage eller sociale arrangementer, så alle er en del af fællesskabet.
  • Kommer på skolen til møder og samtaler.