• Alle børn føler sig inkluderet og en del af fællesskabet herunder det sociale og faglige.
  • Forældre tager ansvar for fællesskabet i klassen.
  • Undervisningsmiljøvurderingen viser, at børnene trives, og der er ingen/lille grad af bla. mobning.
  • Faserne, teamene samarbejder om inkluderende læringsmiljøer og barnet i vanskeligheder.
  • Personalet føler sig  rustet til at arbejde med børn, der er udfordret.