• Der er lavet en samarbejdsaftale med skolen.
  • Psykologen kommer i klassen, når det vurderes at give mening.
  • Psykologen deltager en gang om måneden i møde i skolens resursecenter. Det kan   handle om sparring, supervision, konsulentfunktion.
  • Psykologen er procesansvarlig på rådgivningsforum sammen med skolens KPC- koordinator. Andre relevante personer fra PPR deltager efter behov.
  • Psykologen sparre sammen med ledelsesrepræsentanten fra skolens ressourcecenter.