Formålet med undervisningen (støtte) i dansk som andetsprog er overordnet, at eleverne udvikler en dansksproglig kompetence, der sætter dem i stand til at kommunikere bedre med forskellige formål, med forskellige samtalepartnere, i forskellige rammer osv. Det er særlig vigtigt, at undervisningen i dansk som andetsprog sigter mod at sætte eleverne i stand til at forstå og indgå aktivt i skolens almindelige undervisning. Derfor skal undervisningen også sigte mod, at eleverne tilegner sig strategier for at lære – fx spørge, hvis man er i tvivl, læse i helheder frem for på enkeltords-niveau, at anvende ordbøger, når det er relevant, at søge baggrundsviden osv.

En nations sprog er naturligt forbundet med nationens kultur- og samfundsforhold. Derfor skal undervisningen i dansk som andetsprog bidrage til forståelsen af disse forhold, fx gennem billeder, litteratur, film og samtaler fx i forbindelse med aktuelle hændelser. Ved inddragelse af elevernes baggrund og egne erfaringer i klasserummet, åbnes der op for dialoger og diskussioner, der kan bidrage til udvikling af kulturel bevidsthed – blandt alle klassens elever.